maanantai 29. elokuuta 2016

Tietoa avopurennan hoidosta

Tässä on Suu- ja leukasairauksien poliklinikan selitys avopurennasta:

Vaikeiden purentavirheiden hoito hampaiston oikomishoidolla ja leukojen leikkuksella

Yleistä
Vaikeat purentavirheet johtuvat usein ylä- ja alaleuan koon tai keskinäisen aseman merkittävistä poikkeavuuksista. Tällöin purentavirhettä ei voida hoitaa ainoastaan hampaiston oikomishoidolla. Lisäksi tarvitaan leukojen leikkaus, jolla korjataan leukojen kokoa tai asentoa. Kirurgista hoitoa kutsutaan ortognaattiseksi kirurgiaksi ja yhdistettynä leukojen leikkausta ja oikomishoitoa ortognaattiseksi hoidoksi.

Vaikean purentavirheen syynä on usein alaleuan pieni koko tai sen sijainti liian takana yläleukaan nähden. Vastaavasti myös yläleuka voi olla liian pieni tai takana alaleukaan nähden. Vaikeita purentavirheitä aiheuttavat myös leukojen korkeusepäsuhta ja epäsymmetria. Avopurenta tai leukojen epäsymmetria voi johtua myös leukanivelen vammasta tai sairaudesta kuten nivelreumasta.

Perusteita ortognaattiselle hoidolle
Vaikea purentavirhe voi hankaloittaa syömistä, kuluttaa hampaita tai vaurioittaa hampaiden kiinnityskudoksia. Purennan epäsuhta voi olla osatekijänä myös leukanivelen tai purentalihasten kipuun sekä päänsärkyyn. Liian pieni ja kalloon nähden takana sijaitseva ala-/ja tai yläleuka voi ahtauttaa ylähengitystietä ja aiheuttaa uniapneaa. Joskus myös purennan kuntoutus proteettisesti edellyttää ensin jäännöshampaiston oikomishoitoa ja leukojen keskinäisen aseman korjaamista kirurgisesti.

Hoidon suunnittelu
Hoitosuunnitelman tekevät oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja suu- ja leukakirurgi yhdessä. Suunnittelussa käytetään röntgenkuvia,valokuvia ja hampaistoista valmistettuja kipsimalleja. Hoidon suunnittelussa arvioidaan myös hoidon aiheuttamat ulkonäkömuutokset kasvoihin. Kun hoitosuunnitelma on esitelty potilaalle ja potilas hyväksynyt sen, päätetään hoidon aloittamisesta. Suunnittelun yhteydessä arvioidaan myös ettei hoidon aloittamiselle ole yleisterveydellistä estettä.

Ortognaattisen hoidon vaiheet
Suunnitteluvaiheen jälkeen alkaa 1-3 vuotta kestävä hampaisto oikomishoito. Ennen leikkausta tasoitetaan ja muotoillaan ylä- ja alahammaskaari kiinteillä oikomiskojeilla siten, että ne sopivat toisiinsa leikkauksen jälkeen. Oikomishoidon aikana käydään vastaanotolla kerran kuukaudessa. Kun oikomishoito on edennyt niin pitkälle, että leikkaus voidaan tehdä, tarkennetaan leikkaussuunnitelma ja sovitaan leikkausajankohta.

Leikkaus tehdään yleisanestesiassa (nukutuksessa). Sairaalassa oloaika on 2-5 vuorokautta leikkauksen laajuudesta ja yleiskunnosta riippeúen. Osastolta kotiutumisen jälkeen käydään viikottain seurannassa kirurgin ja/tai oikojahammaslääkärin vastaanotolla 3-4 viikon ajan. Leikkauksen jälkeinen oikomishoito kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Tämän jälkeen hoitotulosta ylläpidetään eli retentoidaan vielä retentiokojeilla. Tyypillisesti yläleuassa käytetään irrotettavaa levyä, alaetuhampaiden taakse tehdään kiinteä retentiokaari.

Hoitotulokset
Hoidon päämääränä on saada aikaan toimiva purenta ja sopusuhtaiset leuat ja kasvot. Hoidon vaikutusta ja vastetta potilaan kokemiin oireisiin ennen purennan hoitoa ei voida etukäteen arvioida, koska oireisiin voivat vaikuttaa monet eri tekijät. Potilaan tulee jo ennen hoitoa, hoitosuunnitelman yhteydessä, hyväksyä myös hoidon aiheuttamat muutokset ulkonäössä. Hoitotuloksen pysyvyyteen vaikuttavat myös useat eri tekijät.

Suu- ja leukasairauksien poliklinikka, Helsinki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jaksaa, jaksaa

Enää tosi pienestä kiinni, että purenta on kokonaan kiinni. Silti tuntuu, että viimeiset millit ei sulkeudu millään..huoh. Vielä pitäis yrit...